-

Nieobyty

Komentarze użytkownika

@Dlaczego Alfie Evans musi zostać zamordowany? (25 kwietnia 2018 14:54)

Jest w tej sprawie parę niejasny wątków.

Królowa czeka na kolejnego prawnuka i to ma być radosna chwila a taki sędzia w jej imieniu na ten sam dzień wydaj wyrok śmierci na dwulatka. To nie jest przypadek.

Sprawa się komplikuje bo mimo uwaga ze świata – decyzja jest twarda tylko malec nie chce umierać i wydłuża są agonie w męczarniach . Sąd apelacyjny właśnie odrzucił wniosek o wywiezienie go do Rzymu.

Coś się dziwnego dzieje – książę Harry bierze sobie tak z musu taki przechodzony towar za małżonkę [stręczyła mu to chyba do rodzina Obamów]. Fakt Harry prawie jest bez krwi panującej dynastii Wettynów linii Sachsen Coburg Gotha w Londynie.

Książę Karol na ostatnim spotkaniu członków Wspólnoty Narodów jest usilnie li ...

Nieobyty
25 kwietnia 2018 22:13

@Nagroda dla Ewy Kurek, życiorysy Kai Mireckiej-Ploss i Kozielewscy. (22 kwietnia 2018 17:28)

Nie podejrzewam by profesor Hartman znany etyk z loży Bina Birth – była przewodnikiem dla Pink Pantery. Co do znaczenia proboszcza - nie wiem jak długo jeszcze ta struktura jaką jest KRK w Polsce wydłuży swoją pamięć organizacyjną, to już minęło 27 lat III RP i czas prymasa tysiąclecia a i papieża są coraz dalsze. Gdy popatrzymy co się stało w Irlandii to u nas opór trwa.

Tłumaczę sobie to tym że za destrukcję kościoła oraz przeoranie świadomości polaków zabrali się ludzie od Michnika którzy szczerze nienawidzą KRK i Polski. Ten fałsz i obłudę podskórnie było czuć mimo słodkich słów michnikoidow. Dlatego ten projekt się nie udał – źle dobrani wykonawcy.

Dziś kadry z muzeum polin nie ukrywają i wprost mówią jak nami pogardzają. ...

Nieobyty
25 kwietnia 2018 21:44

@Nagroda dla Ewy Kurek, życiorysy Kai Mireckiej-Ploss i Kozielewscy. (22 kwietnia 2018 17:28)

To trochę nie miejsce na te rozmowy, uzależnienie i jego poszczególne etapy. Te pierwsze okresy gdy są to jeszcze sympatyczne osoby a potem dramaty rodzinne i problemy zdrowotne. Ot koledzy z pracy, znajomi zaczynało się niewinnie taki dusz człowieka potem równia pochyła.

Nie czas i miejsce na dłuższą rozmowę.

Nieobyty
25 kwietnia 2018 21:42

@Nagroda dla Ewy Kurek, życiorysy Kai Mireckiej-Ploss i Kozielewscy. (22 kwietnia 2018 17:28)

A to moja prywatna obserwacja.

Ludzie z uzależnieniem są w części niewiarygodni [np. nieterminowi, niesłowni] i potrafimy ich identyfikować z uwagi na emocjonalne rozchwianie, zachowanie. Są oni jednak przez tą niestabilność czy upływ czasu do zaspokojenia uzależnienia - często szczerzy i uczyni.

Mowa tutaj oczywiście o tradycyjnych formach uzależnieniah i starych formach zachowań bo nowsze syntetyczne środki demolują człowieka. Dlatego chyba społecznie akceptuje się te niskie nie wyniszczające poziomy uzależnienia.

Sam co prawda mam problem z identyfikacją takich osób lekko uzależnionych, nie przeszkadza mi ich stan i nie zwracam na to uwagi. Interesuj mnie aspekt poznawczy ich wypowiedzi  i czy zawiera ona informację czy  dezinformację - ma ona i t ...

Nieobyty
25 kwietnia 2018 15:44

@Nagroda dla Ewy Kurek, życiorysy Kai Mireckiej-Ploss i Kozielewscy. (22 kwietnia 2018 17:28)

Była już kiedyś rozmowa na temat tego Pan. Ma on dość irytującą manierę , oraz formę wypowiedzi.

Z uwagi na pewien zasób i poziom jakość informacji przekazywanych - kwestią drugorzędną są dla mnie są elementy formy wypowiedzi o ile sam przekaz jest jeszcze czytelny. Często przecież mamy przypadki że bardzo istotne dane ktoś tak przedstawia że np. usypiamy.

Trzeba też zauważyć że postać Karonia to pewna modna ostatnio postać w sieci. Choć nie do końca na dziś rozpoznałem jego celu działalności.

Tak lekka wstępna korekta do jego licznych wypowiedzi - jeżeli rozwalano od środka informacyjnie Imperium Romanowów to ktoś zapewnia fundusze dla rewolucjonistów bo miał do przejęcia pewien rynek

Brakuj mi u Karonia tej informacji kto funduje neomarksistów ...

Nieobyty
25 kwietnia 2018 14:54

@Nagroda dla Ewy Kurek, życiorysy Kai Mireckiej-Ploss i Kozielewscy. (22 kwietnia 2018 17:28)

 Słowa słowa jak z expose

Co mówi konkretnie premier przy sierżancie Danielsie

„Utworzymy specjalny fundusz tej jesieni, fundusz co najmniej na 5 mld zł, który na najbliższe 18 miesięcy będzie wielkim zastrzykiem finansowym dla naprawy i budowy dróg gminnych i dróg powiatowych”.

W marcu br. premier zapowiedział, że rząd przeznaczy o 500 mln zł więcej niż do tej pory było planowane w budżecie na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, łącznie to 1,3 mld zł.

Realnie damy 500 mln a co do funduszu - nie no powstanie jak sierżant Daniels znajdzie kandydata na prezesa  z kaprali IDF.

Nieobyty
25 kwietnia 2018 08:54

@Nagroda dla Ewy Kurek, życiorysy Kai Mireckiej-Ploss i Kozielewscy. (22 kwietnia 2018 17:28)

Dla mnie istotny wniosek Karonia dotyczył znaczenia Polaków i że dlatego jesteśmy wrogiem Brukseli oraz uwagi że antypolonizm jest części wdrażania nowego ładu w Europie. [Tutaj był też jego wtręt o roli islamskiego narybku jako nadzorców nad nowymi niewolnikami].

O co mi chodzi – ten gigantyczny transfer ludzki, militarny, technologiczny w ramach powstanie Polin i musi być potwierdzony przez Moskwę i Berlin. Wszak ktoś tworzy nową kolonie w ich domenie. Przecież to zmienia układ sił – Niemcy wyłożyli fundusze na infrastrukturę i pobudowali montownie i maja podwykonawców i co nagle ktoś drenuje do spodu ich zasób. Personel montowni musi mieć zapewniony podstawowy byt oraz szkoły, opieka zdrowotną tego nie zapewni mu nowa obsada przyjació ...

Nieobyty
24 kwietnia 2018 23:46

@Nagroda dla Ewy Kurek, życiorysy Kai Mireckiej-Ploss i Kozielewscy. (22 kwietnia 2018 17:28)

Notka jest częścią opisu szerszego problemu.

Dlaczego wypowiedziano wojnę Polakom.

W spotkaniu Żebrowski, Lisiak i Karoń o tym jak walczyć z szerzącym się Antypolonizmem? Które jest dostępne na https://www.youtube.com/watch?v=VHJsDlWqP7Q

Jest pewna ważka wypowiedź pana Krzysztofa Karonia [ tak mniej więcej od g 1,02 do 1,30].

Wypowiedz ta jest pewną próba całościowego spojrzenia i pewnej syntezy problemu.

Jest tam i słowo o tym że nie możemy sobie dać narzuć języka np. mówimy w rozmowach Żydach postrzegając jako całości i nie rozróżniamy ich różnych grup. [Coś jak u nas bo my Polacy ale przecież inaczej myśli i zachowuję się Myszka Agresorka i jej zwolennicy a inaczej mieszkańcy prowincji]. W wypowiedzi pada też odniesienie się do proje ...

Nieobyty
24 kwietnia 2018 17:57

@Jak prezes Kaczyński do prawdy o Smoleńsku nie doszedł – i nie dojdzie (12 kwietnia 2018 18:48)

Mała uwaga

Fizyka rządzi się swoimi prawami i to nawet dobrze że Kreml trzyma dowody. Kto ma niby badać je obiektywnie nad Wisłą.

Dochodzenie do prawdy - zapominamy o całej masie rodzin i znajomych tych mnie znanych ofiar lotu. Nie tych z rodzin elit PiS-u czy rodzin wspierających raport generała KGB Adoniny [jka Dersz, Nowicka czy inni]. Czy ci bliscy załogi, ochrony, członków delegacji nie chcą wiedzieć dlaczego zginęli ich najbliżsi.

Oni często stoją z boku i nie chcą uczestnictwa w tym zwarciu Ekipy Tuska i Kaczyńskiego. Nie ufają żadnej ze stron choć czuli gniew jak ich traktowano [np. zamienione ciała] to wiedzieli wtedy że są i będą sami gdy staną do zwarcia z poprzednią ekipą a druga strona im nie pomoże.

Gdy wahadło odbije w drugą stronę [po tym przymusowym ...

Nieobyty
12 kwietnia 2018 22:54

@Bilewicz, siostry Toeplitz , Glińscy oraz film i kasa czyli ciągłość. (11 kwietnia 2018 20:26)

Padło na blogu pytanie o konkretne formy działania.

Zacytuje fragment tekstu z Newsweeka – w artykule Bagatelizowanie nacjonalizmu. Ciężki grzech polskiego Kościoła,  Jarosław Makowski pisze:

Czyż chrześcijaństwo nie jest zbyt cenne, by pozostawić je w rękach duchownych, którzy bagatelizują nacjonalizm? ... Takie przekonanie zdają się żywić sygnatariusze listu otwartego - wierzący i niewierzący - do przeora klasztoru Jasnogórskiego, protestując przeciwko V pielgrzymce środowisk narodowych do Częstochowy.

. I na koniec: dziś największym zagrożeniem dla polskiego Kościoła nie są tam jacyś lewacy czy ateiści. Są księża, którzy uniwersalne przesłanie chrześcijańskie, mówiące o miłości bliźniego, sprzedają za tępy nacjonalizm t ...

Nieobyty
12 kwietnia 2018 22:11

@Bilewicz, siostry Toeplitz , Glińscy oraz film i kasa czyli ciągłość. (11 kwietnia 2018 20:26)

Dzietność danego rodu regeneratów  zależy od jego pozycji w nie jawnych strukturach.  To widać w USA – jest pozwolenie na to by powstały pewne rody np Busch, Rockefeller, Trump.  Jeden został  z dekapitowany Kennedych. Nie miał pozwolenia na założenie  rodu Obama czy Clinton  oni dostali tylko danych czas trwania.

W Polsce też widać ile jest  przychówku u Komorowskich czy Wielomskich, Wałęsy, a taki Kwaśniewski ma jedno.  Zresztą duża rodzina wymaga pewnego powrotu do wartości – chyba że mam tą Szwedzką jajecznice  gdzie cudze moje i twoje  biją nasze –  [te cudze to poprzednich partnerów]. Lub też tworzymy adopcyjna rasową mieszankę.

Tryb w maszynie  musi pracować na rzecz molocha ...

Nieobyty
12 kwietnia 2018 00:48

@Bilewicz, siostry Toeplitz , Glińscy oraz film i kasa czyli ciągłość. (11 kwietnia 2018 20:26)

 Centrum Badania nad Uprzedzeniami – to jest   tylko jeden z elementów/baz  wojny informacyjnej. Taka neomarksistowska jaczejka, gdzie bawią się elementami teorii krytycznej itp. elementami. [To jest to co stale podnoś Karoń w swoich wystąpieniach]. Celem jest walka z autorytarnymi postawami społecznymi a te generuję  tradycyjny katolicyzm i poszanowanie tradycji i tożsamości  narodowej.

Sens działań jest prosty – [jak w carskie Rosji  wytworzenie podłoża do rewolucji by w wyniku rewolucji ją ekonomicznie ograbić]  wynajęto  pewne  grupy manipulatorów do dezintegracji społeczeństwa  by je potem wyszlamować. W przypadku Polski  dochodzi dodatkowo do zdezawuowanie jej historii [prace Grabowskiego , G ...

Nieobyty
12 kwietnia 2018 00:28

@Bilewicz, siostry Toeplitz , Glińscy oraz film i kasa czyli ciągłość. (11 kwietnia 2018 20:26)

Dziedziczenie profesji daj zgubne skutki.

Tak się ułożyło że dzieci muzyków są muzykami a aktorów aktorami [ mimo że te latorośla mają pierwszy stopień umuzykalnienia czyli słyszą że muzyka gra lub nie]. Mamy rody od lat pracujące w zamtuzach [choć to i ciężka praca fizyczna] mamy i rody od lat robiąca w duchowej prostytucji.

I tu jest nasza szansa chów wsobny degeneruje następne pokolenia renegatów.

Tutaj uwaga – ta reguła odnosi się do wychowania ku pielęgnowania złu bo jest i wychowanie ku pielęgnowaniu dobra [np. kolejne pokolenie przechodzi szkołę przyswojenia wiary, etyki i mamy takie owoce jak rodzina Leduchowskich i ich dar całego pokolenia na służbę kościoła ].

O teraz trochę nie w temat.

Dr. Kurek został pozbawiona nagrody Kars ...

Nieobyty
11 kwietnia 2018 22:12

@Czy PiS poprowadzi nas abyśmy przestali być ZASOBEM? (28 marca 2018 16:03)

Drobna uwaga. Jaki jest zdefiniowanie -

Zasoby ludzkie – odnieśmy do zarządzania personelem czyli HR a nie tylko jako siła robocza. Mamy zatem odniesienie się do cywilizacji społecznościowych -

Kapitał ludzki – cechy i umiejętności ludzi które sprawiają że są oni [ i nie jak chcą ekonomiści produktywni] zdolni jako jednostki wspólnie tworzyć. Mamy zatem odniesienie się do cywilizacji personalistycznych.

Swego czasu popularna była pozycja Trzecia Fala [marksisty Tofflera] – podnoszono w niej znaczenie nowych forma komunikacji między jednostkami. Ten Tofflerowski - kapitał ludzki dzięki informacji ma generować nowe technologie, struktury rodzinne itp. czyli ma być innowacyjny. Ta teoria trzeciej fali zatruła szereg kadr kierowniczych no i szeregi ...

Nieobyty
28 marca 2018 21:57

@Nierozerwalność małżeństwa i tak dalej... (24 marca 2018 18:38)

Akurat dziś powtarzali reportaż ex Lubomirskiej a obecnie ponownie Kulczyk – o wizycie w Slamsach Latynoskich. Ludność dorabia na segregacji śmieci i ich odzysku – np. plastiki które wędrują prze kilku pośredników na rynek chiński. [Od roku Pekin nie przyjmuje do recyklingów odpadów z Europy stąd staniały u nas odpady ale nie kojarzę czy ma inne podejście dla np. odpadów z Afryki] Przewodnik ex-księżnej wskazywał że utrzymane slamsów jest na rękę pewnym biznesom. Identyczny problem to Afryka i jedna wielka tania przeróbka odpadów np. Agd czy elektroniki.

Jak widać slamsy i ich poziom degeneracji więzi społecznych jest dochodowy i pilnowany dla szerszego biznesu.

Sprawa małżeństwa jak instytucji trwałe i monogamic ...

Nieobyty
24 marca 2018 23:18

@Polska i RPA czyli Muzeum Polin, „Zabij Bura”, biali farmerzy i Janusz Waluś. (17 marca 2018 00:00)

City było i jest wrogiem Pekinu i to takim który wygrywał i mocno upokarzała ale zdrada nie kojarzę

Układ wrocławski – to jego łabędzi śpiew gdzieś jakiś bloger ktoś robił analizę kto ma być następcą [Rysiu – o to ciężki przypadek jemu nawet trener personalny jak Tuskowi nie pomoże – ot każdy z braci tego brata wspomoże bo jak można przyznać się do pomyłki]

Chiny – to wymaga długiej opowieści ale tylu teraz od nich specjalistów że trudno głos zabierać, w skrócie moje uwagi.

Od czasów dynastii Ming i morskiej wyprawy cesarskiego eunucha nie prowadziły ekspansji poza Azję. [ Emisariusze z czasów Mao to tylko nieśmiałe próby] Po nowożytnym okresie wojny siedmiu królestw [od upadku dynastii Csi do powstania C ...

Nieobyty
18 marca 2018 22:13

@Polska i RPA czyli Muzeum Polin, „Zabij Bura”, biali farmerzy i Janusz Waluś. (17 marca 2018 00:00)

Cytat nie jest mój, i zdaję sobie sprawę jak bezwzględny i przebiegły jest wujek Xi. Inna cywilizacja i inne wartości. Cóż w realnej polityce nie ma nic darmo. 30 lat temu wujek Sam i poprzednik wujka Bibiego na transformacji orżnęli nas koncertowo a teraz mają ofertę robimy to drugi raz + duża danina krwi w ich służbie oraz status podczłowieka. Najbardziej sadystyczny chiński mandaryn ma granice upokarzania sług i poddanych [może mu się to znudzić] – ci których interesy reprezentują ludzie z Muzeum Polin tej miary w upokarzaniu nigdy nie będą mieli.

Nieobyty
18 marca 2018 20:34

@Polska i RPA czyli Muzeum Polin, „Zabij Bura”, biali farmerzy i Janusz Waluś. (17 marca 2018 00:00)

Zemstę wobec niemieckiej dynastii z Londynu to szykują mandaryni za wojny opiumowe. Plantacje maku i produkcja opium w Indiach i ich dystrybucja w cesarskich chinach w części były prywatnym dochodem głowy panującej.

Dobre układy robi się z wrogami bo od przyjaciół niech nas Pan Bóg broni.

Co klinczu USA -Chiny w Warszawie - plastycznie to ujmuje w to komentarzach pod notką bloger Georaelista

https://nowakonfederacja.pl/amerykanie-targaja-dobra-zmiane-uszy/.

I tak ku pokrzepieniu fragment;

„Tu albo będzie niemiecko-rosyjska Mitteleuropa i wkrótce potem imperium euroazjatyckie „od Lizbony do Władywostoku” [silniejsze i od USA i od Chin – na co OBA supermocarstwa nie mogą sobie pozwolić] – albo amerykańskie Intermarium &nda ...

Nieobyty
18 marca 2018 16:38

@Polska i RPA czyli Muzeum Polin, „Zabij Bura”, biali farmerzy i Janusz Waluś. (17 marca 2018 00:00)

Moje przypuszczenia:

Polin – wszystko już powiedziano.

Jedyne co jest interesujące to czy utrzyma się rebelia godnościowa pospolitego ruszenia tak przeciwko planom zewnętrznym jak i obozu kapitulacji z Nowogrodzkiej. Każdy dzień oporu i jego tężenie wobec lokalnych prób pacyfikacji wymusza korekty planów naszych wrogów. Dziś dochodzi nowa broń obok merytorycznego kontrataku - kpina i ironia – to jest to co zrobił Bosak z sesji o mowie nienawiści z Muzeum Polin. Rodzima targowica czuje oddech na plecach – dyr. Cywiński skarży się na hejt bo mu jednak ktoś patrzy ręce. Paradoks – dozorcy niewolnika, czy nie za bardzo ćwiczy opornego murzyna. Nie można przestać go ćwiczyć ale czy nie minięto już punkt od którego się go już nie zł ...

Nieobyty
17 marca 2018 23:05

@Polska i RPA czyli Muzeum Polin, „Zabij Bura”, biali farmerzy i Janusz Waluś. (17 marca 2018 00:00)

Drobny wpis.

RPA i Burowie.

Jaki jest znaczenia RPA – jest to końcówka południkowego szlaku handlowego z Katangi do portu w Durbanie, dodatkiem są kopalnie złota i resztki gospodarki po apartheidzie. Czy potrzebne jest rolnictwo czyli samowystarczalność żywnościowa – teoretycznie tak ale jest pewne ale to przykład Rodezji kiedyś z produkcji żywności dobrze egzystowała ale te wydajne farmy czarne elity zajechały.

RPA jest członkiem BRISC – by osłabić ten twór uderzono w Brazylię [wrócił elity kompradorskie] Indie [przekupiono kastę braminów]. Teraz trzeba przekupić czarne elity RPA by nie poszły na układ z Pekinem. Oni jak w Rodezji nie poradzą sobie z gospodarowaniem to wejdą na farmy globalne koncerny z GMO.

Co będzie ceną jedy ...

Nieobyty
17 marca 2018 14:17

Strona 1 na 8.    Następna